Honningspecialisten, kvalitetshonning fra egne bigårde

Følg os på Instagram

Se billeder fra vores stand på Dyrskuet i Roskilde,
"Roskildenatten" og Torvedag i Roskilde

fodevarebanner2.jpg (22568 bytes)

Specialhonning

M-LVi har placeret vores bigårde på udvalgte steder, så bierne kan producere udsøgte specialhonninger. Vi kan give en nøje beskrivelse af de blomster, som bierne har besøgt, og en karakteristik af honningsmagen.

Alle vore honninger er behandlet skånsomt uden opvarmning og uden brug af pesticider eller antibiotika i produktionen.

Honningsortimentet (videoklip 5MB) ændres i takt med årstiderne og kan ses via vores bestillingsside.

Økologi

Vores svenske honninger kan betragtes som økologiske, da vi i Sverige driver biavl i overensstemmelse med EU forordningen vedrørende produktion af økologisk honning. Blandt andet kræves det, at økologisk honning skal stamme fra bigårde, der er placeret fjernt fra områder, hvor der eventuelt bruges pesticider, er forurenende virksomheder, byområder eller større veje.
Desværre har vi pga. corona-situationen i 2020 måtte opgive vores biavl i Sverige.

Sunde bier

Honningbier kan ligesom andre husdyr angribes af sygdomme, snyltere eller skadedyr. I modsætning til især udenlandsk honningproduktion, har vi hverken brugt pesticider eller antibiotika i vores biavl. Vi kontrollerer sygdomme og skadedyr ved at forebygge med et sundt avlsprogram for dronningerne og ved at følge reglerne for sygdomsbekæmpelse i forordningen for økologisk biavl, der især bygger på god biavlspraksis, forebyggelse og biavlstekniske indgreb.

 

Honningspecialisten v/ Marie-Louise & Henrik